سینمای ایران
  • منبع : سینما پرس

اهالی همیشه طلبکار سینما

تصویری از یک سکانس حذف شده در "متری شیش و نیم"

سعید روستایی کارگردان فیلم متری شیش و نیم، در توضیح تصویری از این فیلم نوشت : سکانسی که بس ناجوانمردانه حذف شد.

به گزارش سینماسریال، "سعید روستایی"  کارگردان فیلم متری شیش و نیم، در توضیح تصویری از این فیلم نوشت : سکانسی که بس ناجوانمردانه حذف شد.

 سکانسی که بس ناجوانمردانه حذف شد.

 

تصویری از یک سکانس حذف شده در "متری شیش و نیم"