سینمای ایران
  • منبع : سینمادیلی

این سرمایه‌داری نیست، دلالی لمپن‌هاست!

انتقادات تند مسعود فراستی از سرمایه‌گذار «ما همه با هم هستیم»: این سرمایه‌داری نیست، دلالی لمپن‌هاست!

شب گذشته در میز نقد برنامه هفت برای «ما همه با هم هستیم» مسعود فراستی در بحث درباره سرمایه‌ این فیلم گفت: لمپن ها آمده‌اند در کار فرهنگی. ما با یک مکانیزم سرمایه داری و بورژوازی مواجه نیستم. ما با مکانیزم دلالی و تازه به دوران رسیده های لمپن طرفیم که یک شبه میلیاردر شدند.

پنج سال قبل یک مغازه تعمیرات کامپیوتر داشتند و پنج سال بعد یکهو می توانند بیست میلیارد روی یک فیلم سرمایه گذاری کنند و پشت جشنواره فجر قرار بگیرند این دیگر به من به عنوان یک شهروند و یک آدم فرهنگی مربوطه. این جریان گسترش فقره. این جریان ضد تولید و ضد مردمی و گسترش از بین بردن هنر است. دیگر انگیزه ای برای کارگردان و فیلمنامه نویس و بازیگر نمی مونه وقتی این پول های هنگفت که با زحمت به دست نیامدند وارد سینما می شود. پول با زحمت پول تولید هست و تولید به دنبال خودش می آورد. پول بی زحمت و بی در و پیکر فساد و دلالی می آورد و این مکانیزم غیرممکنه به فرهنگ برسد